Vinterförvaring av din båt i Karlstad

Har du begränsad möjlighet att förvara din båt under vintern? I våra isolerade, larmade och övervakade lokaler kan du känna dig trygg med att båten förvaras på ett säkert sätt. Förutom larm och övervakning på lokalen så tar vi hand om ert batteri så att det mår så bra som möjligt under vintersäsongen.

Övervakat

Larmat

Varmförråd

Batteriladdning

Kontakta oss
Kontakta oss för vinterförvaring av din båt
Vinterförvaring Motorcykel
Läs mer om vår vinterförvaring för motorcykel
Verkstad Marinfordon
Läs mer om vår auktoriserade Yamaha verkstad

Att förvara en båt under vintern kräver noggrann planering och korrekta åtgärder för att skydda den från kyla, fukt och andra väderrelaterade skador. Här är några steg att följa

Gör motorn redo för vintern

Om din båt har en inombordsmotor eller utombordsmotor, måste du vinterisera den. Detta inkluderar att tappa ur allt vatten från kylsystemet, byta olja och oljefilter, och stänga av bränsle- och elsystemet.

Rengör och underhåll

Tvätta och rengör båten noggrant, både interiör och exteriör, innan du förvarar den. Ta bort all smuts, alger och skräp från ytan.

Full bränsletank

Om båten har en bränsletank, se till att den är full innan du förvarar den. Detta minskar risken för kondensbildning inuti tanken, vilket kan leda till vatten i bränslet.

Batteriåtgärder

Koppla ur båtens batteri eller använd en batteriladdare/underhållsladdare för att hålla batteriet i gott skick under vintern.

Töm vatten- och sanitetssystem

Om din båt har färskvatten- och avloppssystem, se till att dessa är helt tömda för att förhindra skador från frysning.

Förvaringsplats

Försök att förvara din båt inomhus om möjligt. Ett båthus eller en båtuppläggningsplats är bäst, eftersom detta ger det bästa skyddet mot väder och stöld. Om inomhusförvaring inte är möjligt, använd en båttäckning för att skydda den utomhus.

Stödblock och stödben

Använd stödblock och stödben för att stödja båten på land och undvika att den vilar direkt på båttrailerhjulen.

Täta eventuella öppningar

Se till att alla öppningar, som luckor och ventilationsöppningar, är ordentligt täta för att förhindra att fukt kommer in i båten.

Regelbunden inspektion

Gör regelbundna inspektioner av din båt under vintern för att se till att den är i gott skick och att inga skador har uppstått.